Uw dak, onze zorg!

Platte daken bij zowel nieuwbouw als renovatie

De vooroordelen over platte daken zijn reeds lang verleden tijd. Dakwerken VDC krijgt dan ook meer en meer aanvragen voor de plaatsing ervan, welke wij met plezier vakkundig uitvoeren.

Onze activiteiten

  • Afbraak van bestaand plat dak
  • Eventueel nieuwe houtconstructie
  • Gebruik van OSB-platen als ondergrond
  • Isolatie plaatsen, wij helpen graag met de aanvraag voor de premies
  • Afwerking met roofing of rubber
  • Schoorstenen
  • Herstellingen

Onze werkwijze

Bij elke nieuwe aanvraag komen wij eerst langs om de uit te voeren werken te analyseren en te bespreken. Indien het gaat over werken die uitgevoerd moeten worden op basis van plannen, dan bespreken wij deze uitvoerig met de bouwheer, aannemers en/of architect.

Mogelijkheden

Roofing:

Vóór

 

Tijdens:

  

Na:

Rubber:

Vóór:

Tijdens:

 

Na:

 

 

Clikc+